Image module

Achizițiile publice, domeniu reglementat distinct de către legislația actuală, este un segment de activitate căruia îi acordăm o atenție specială ca urmare a însemnătății pe care o are în activitatea comercială a clienților noștri.

Domeniul necesită o bună stăpânire a legislației speciale în domeniu, a contenciosului administrativ și a ramurii economice în care contractul intervine. Experiența în domeniul contenciosului administrativ și în domeniile economice specializate constituie suportul pentru serviciile furnizate clienților noștri și baza obținerii de rezultate profesionale în domeniul achizițiilor publice.

Încheierea, încetarea, executarea și interpretarea contractului de achiziție publică are particularitățile sale, iar noi utilizăm în serviciile oferite clienșilor experiența acumulată în litigiile în care asigurăm reprezentarea.

ÎNAPOI

FIND YOUR LEGAL SOLUTION NOW

CONTACT