Image module

Fără  îndoială, documentațiile de urbanism sau documentația autorizării desființării lucrărilor de construire sau autorizării lucrărilor de construire, reprezintă fundația care dă soliditate, asigură fiabilitatea unei investiții în construcții și minimizează riscurile blocării unor proiecte de investiții imobiliare, astfel încât consultanța juridică asigurată încă din momentul în care proiectul este la stadiul de idee, o abordare responsabilă și necesară dezvoltatorilor imobiliari, iar noi avem experiența necesară să o oferim.

Avem o bogată experiență, de aproximativ 20 ani în aceste domenii, iar experiența echipei noastre poate aduce un plus de valoare clienților noștri, atât în procesul și procedurile emiterii actelor în aceste domenii, prin consultanța pe care o oferim, cât și prin activitatea de litigii pe care o avem cu privire la actele administrative eliberate în aceste domenii și în egală măsură la litigiile generate de refuzul de emitere a actelor administrative persoanelor îndreptățite. Activitatea noastră s-a materializat cu privire la o serie de proiecte imobiliare importante din Transilvania.

Din perspectivă individuală urbanismul și autorizarea sunt domenii de primă importanță în ceea ce privește punerea în valoare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, în special cele din intravilanul localităților.

Actele administrative emise în aceste domenii, determină, pe de o parte, din perspectiva proprietarului, limitele exercitării dreptului de proprietate date de regulamentele locale, limitele dreptului de a construi, iar pe de altă parte, din perspectiva altor persoane potențial interesate, condițiile generale de locuit și de viață, condiții ce sunt direct influențate de dezvoltarea construcțiilor într-o anumită zonă de interes.

Din perspectivă generală, urbanismul interesează colectivitățile de persoane și societatea în general, pentru că dă direcțiile de dezvoltare a cadrului construit, calitatea cadrului construit și implicit calitatea vieții în orașe.

ÎNAPOI

FIND YOUR LEGAL SOLUTION NOW

CONTACT