Image module

Reușita în planul de afaceri al asociaților/acționarilor, este dată în egală măsură, atât de succesul activității companiei dar și de buna organizare și gestiune a problemelor societare. Organizarea și gestiunea societară este problema care trebuie să-i preocupe pe cei care fondează o societate comercială, încă de la momentul înființării și pe toată durata de viață a companiei, pentru că acesta va influența decisiv, în timp, efectul ce va fi generat în patrimoniul personal al asociatului.

Existența unei societăți comerciale, a unei companii, implică în mod inevitabil o serie de problematici societare cum ar fi relațiile dintre asociați, problemele pe care acestea le pot genera (retrageri, excluderi, etc.), divizări, fuziuni, transferul controlului asupra companiei, administrarea, etc. .

Din punct de vedere juridic acest domeniu  presupune  problematici variate cu o complexitate foarte diferită, de la complexitate mai mică, până la o complexitate foarte mare. Desigur o abordare coerentă și bine structurată încă de la începutul afacerii poate conduce la cele mai bune rezultate, evitând în timp conflictele sau vulnerabilitatea companiei.

Preocupările noastre profesionale în domeniu sunt dintre cele mai variate, pornind de la conceptul general la startul afacerii, până la identificarea soluțiilor de optimizare juridică a organizării companiei, ori actele de transfer al controlului și finalizându-se cu reprezentarea în litigiile dintre asociați. Experiența acumulată în peste 21 de ani de activitate în domeniu,  este  un real beneficiu pentru clienții noștri.

ÎNAPOI

FIND YOUR LEGAL SOLUTION NOW

CONTACT