Image module

Antrepriza în proiectare și apoi antrepriza în construcții sunt necesare executării oricărui proiect de construcții, oricărei investiții imobiliare.

Experiența noastră în aceste domenii este relevantă, avocații noștri, având până la 20 ani de experiență în aceste domenii, permițându-ne să asigurăm atât investitorului, proiectantului cât și antreprenorului o consultanță necesară și utilă derulării în cele mai bune condiții a acestor activități.

De foarte multe ori proiectele în construcții antrenează bugete mari și foarte mari, astfel încât contractul de antrepriză este instrumentul juridic fundamental de reglementare a raporturilor obligaționale dintre investitor și constructor (sau între antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate). Aceste contracte, menite a fi executate pe durate semnificative de timp și să răspundă unei palete largi de problematici, necesită conceperea lor cu mare atenție, astfel încât ele să fie apte să anticipeze și să reglementeze situațiile potențial generatoare de conflicte, pentru ca executarea construcției să respecte cerințele de calitate în construcții, să se finalizeze cu succes și la termenele prevăzute.

Domeniul executării construcțiilor este vast și abundent reglementat și normat. Experiența noastră în asistența juridică acordată pe perioada derulării proiectelor de executare construcții sau post recepție se poate dovedi valoroasă. O monitorizare juridică și o gestiune juridică a executării contractului de antrepriză se dovedește cu atât mai utilă și necesară cu cât proiectele sunt mai complexe sau de mai mare anvergură.

ÎNAPOI

FIND YOUR LEGAL SOLUTION NOW

CONTACT