Image module

Salubrizarea este un serviciu comunitar de interes general. Din punct de vedere juridic, salubrizarea se concretizează într-un domeniu reglementat de legi și regulamente speciale, precum și de interferența cu probleme specifice legate de mediu.

Operatorul de salubrizare este angrenat într-o serie de raporturi complexe cu autoritățile publice, precum și cu beneficiarii serviciului de salubrizare.

Un real suport juridic pentru firmele din domeniu presupune buna stăpânire atât a legislației speciale cât și a contenciosului administrativ.

Activitatea societății noastre în domeniu datează de peste 11 ani de zile și este concretizată în litigii și consultanță oferită firmelor din domeniu, iar experiența acumulată beneficiază clienților noștri permanenți. Ne dedicăm constant studiului tuturor noilor reglementări ce intervin în acest domeniu dinamic, pentru a răspunde prompt cerințelor clienților din domeniu, astfel încât activitatea acestora să se desfășoare în deplină conformitate cu legislația.

ÎNAPOI

FIND YOUR LEGAL SOLUTION NOW

CONTACT