Image module

Drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani, patrimoniul persoanei fizice sau juridice, este în permanentă dinamică în directă conexiune cu o serie de evenimente (acte sau fapte juridice). În patrimoniu se regăsesc atât drepturile reale cât și cele de creanță, astfel încât importanța acestor drepturi reclamă o abordare pro activă atentă și eficientă.

Factorii care determină dinamica patrimoniului sunt dintre cei mai diverși, iar, inevitabil, situația patrimoniului este dependentă de deciziile persoanele, dar în egală măsură și de calitatea și claritatea prin care deciziile sunt implementate prin actele juridice încheiate. De asemenea de reală importanță este modul în care situațiile conflictuale, generate de relațiile patrimoniale, sunt gestionate.

Activitatea noastră pune accent în primul rând pe preîntâmpinarea riscurilor care pot afecta patrimoniul, pe conservarea acestuia, apoi pe predictibilitatea dinamicii patrimoniului persoanei, ceea ce presupune reglementarea cât mai clară și completă a clauzelor relevante din contractele pe care le redactăm, punând accentul pe preîntâmpinarea litigiilor. În cazul litigiilor, misiunea pe care ne-o asumăm este aceea de a acorda întreaga atenție detaliilor și de a acționa tenace în scopul obținerii celor mai bune rezultate posibile, antrenând toate cunoștințele noastre de drept procesual și de drept material acumulate în timp.

Această activitate este o prezență constantă a fiecărui avocat din cadrul nostru, de la începuturile profesiei și pe toată durata de exercitare a acesteia, astfel încât putem oferi consultanța sau reprezentarea de către avocați având și o experiență profesională mai mare de 21 de ani.

ÎNAPOI

FIND YOUR LEGAL SOLUTION NOW

CONTACT