Anularea permisului de conducere pentru infracțiuni rutiere

Stegaroiu avocat cluj anularea permisului de condicere

Anularea permisului de conducere este o sancțiune ce poate interveni în cazul condamnării pentru o serie de infracțiuni rutiere și nu numai, existând atât cazuri în care anularea se dispune în mod obligatoriu, cât și cazuri în care această sancțiune intervine ca urmare a aplicării facultative, de către instanța de judecată, a unei pedepse complementare. Articolul de față se va concentra asupra celor mai frecvente situații în care anularea permisului de conducere poate interveni, în conformitate cu dispozițiile legale din Codul Rutier.

Anularea permisului de conducere conform Codului Rutier

În linii generale, sancțiunea anulării permisului de conducere este prevăzută la art. 114 OUG 195/2002 (Codul rutier), având următorul conținut:

(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;

c) (abrogat)

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal

e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.

f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitiva.

În prezentul articol ne vom îndrepta atenția asupra situațiilor de la lit. a), b), și d) ale art. 114 Cod rutier, întrucât acestea sunt cele mai întâlnite în practică și pun cele mai multe probleme din punct de vedere juridic.

Untitled design 4

Anularea permisului de conducere în cazul infracțiunilor cu rezultat de ucidere sau vătămare corporală

Primul caz (de la lit. a) este unul de anulare de drept a permisului de conducere și intervine atunci când titularul permisului, săvârșind o infracțiune ca urmare a nerespectării regulilor de circulație si care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, a fost condamnat definitiv.

Cel mai întâlnit exemplu este cel al vătămării corporale din culpă, infracțiune care se reține atunci când consecința accidentelor rutiere este producerea unuia (sau mai multora) din situațiile de la art. 196 C. Pen., și anume:

 • leziuni traumatice care necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare
 • o infirmitate
 • un prejudiciu estetic grav și permanent
 • avortul
 • punerea în primejdie a vieții

Această infracțiune nu este, însă, singura ce atrage, în caz de condamnare, anularea automată a permisului de conducere. Anularea intervine și în cazul condamnării pentru infracțiuni precum omor, ucidere din culpă sau vătămare corporală (cu intenție), cu condiția ca acestea să fie săvârșite ca urmare a nerespectării regulilor de circulație.

stegaroiu avocat cluj blog ad 4

Infracțiuni rutiere care conduc automat la anularea permisului de conducere

Referitor la cel de-al doilea caz, este de menționat că prevederile lit. b) sunt relativ similare cu cele ale lit. a), dar aici legiuitorul prevede expres infracțiunile pentru care permisul este anulat de drept, respectiv:

 • Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334, alin. (2) C. pen) sau a cărui număr de înmatriculare a fost retras sau care este înmatriculat în alt stat și nu are drept de circulație în România (art. 334, alin. (4) C. pen.);
 • Conducerea unui vehicul de către o persoană care are permis de conducere necorespunzător categoriei respective de vehicule, ori a cărei permis a fost retras, anulat sau suspendat sau care nu are dreptul de a conduce vehicule în România (art. 335, alin (2) C. pen.);
 • Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante (art. 336 C. pen.);
 • Refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei ori prezenței substanțelor stupefiante în sânge (art. 337 C. pen.);
 • Părăsirea locului accidentului (art. 338 C. pen.);
 • Participarea la întreceri neautorizate (art. 339, alin. (2) C. pen.);
 • Așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumurile publice (art. 339, alin. (3) C. pen.);
 • Lăsarea fără supraveghere pe drumul public a unui vehicul care transportă substanțe periculoase (art. 339, alin. (4) C. pen.).

Untitled design

Anularea permisului de conducere ca pedeapsă complementară

Pe cel de-al treilea caz (lit. d) se încadrează doar infracțiunile pentru care norma de incriminare prevede expres aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi sau cele pentru care instanța de judecată apreciază (facultativ) că este necesară aplicarea unei astfel de sancțiuni, pe lângă pedeapsa principală. Desigur, aceste infracțiuni trebuie să fie altele decât cele care s-ar încadra la lit. a) sau b). De pildă, instanța nu ar putea să dispună păstrarea permisului de conducere în cazul condamnării pentru săvârșirea unei infracțiuni de vătămare corporală din culpă, indiferent de circumstanțele atenuante sau de pedeapsa pe care ar aplica-o. Anularea intervine de drept în acest caz, ca urmare a condamnării.

Cazul de la lit. d) este singurul în care instanța de judecată are puterea de a aprecia cu privire la anularea sau păstrarea permisului de conducere de către făptuitor. În concret, pentru a atrage anularea permisului de conducere, instanța va aplica, pe lângă pedeapsa principală (închisoare sau amendă), și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce una sau mai multe categorii de vehicule, prev. de art. 66, lit. (i) C. pen.

Cu toate acestea, există posibilitatea păstrării permisului de conducere chiar și în cazul săvârșirii uneia din infracțiunile enumerate la art. 114, lit. a) sau b) Cod rutier. Așa cum prevede expres textul de lege menționat, anularea permisului intervine doar în caz de condamnare. Nu orice soluție a instanței este, însă, una de condamnare.

Potrivit art. 396 C. pen.: ‘’Instanța hotărăște asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunțând, după caz, condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.’’

Așa cum reiese expres din această prevedere legală, acțiunea penală se poate finaliza în mai multe moduri alternative, condamnarea fiind doar unul dintre ele. Renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea și încetarea procesului penal nu sunt soluții de condamnare, însă sunt moduri prin care procesul penal se poate finaliza.

Astfel, în cazul în care instanța pronunță oricare din aceste soluții enumerate, art. 114 Cod rutier nu devine aplicabil, întrucât nu există o soluție de condamnare. Permisul de conducere nu se anulează în caz de renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitare sau încetarea procesului penal.

Este important de menționat și cazul în care instanța dispune condamnarea cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, potrivit art. 91 C. pen. În acest caz, soluția fiind una de condamnare, permisul de conducere va fi anulat de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii, chiar dacă pedeaspa a fost suspendată sub supraveghere. Totodată, devin aplicabile prevederile art. 116 Cod rutier, potrivit cărora “Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) (…) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dacă:

b) a trecut un an de la data (…) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus (…) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

Consultă un avocat specializat în infracțiuni rutiere

În concluzie, dacă te afli în fața unor acuzații de comitere a infracțiunilor rutiere, este necesar să consulți un avocat pentru a primi asistență juridică adecvată și a-ți proteja drepturile. Avocatul va analiza detaliat circumstanțele cazului tău și va putea oferi soluții legale pentru a minimiza sau chiar evita anularea permisului de conducere.

Echipa noastră de avocați specializați în infracțiuni rutiere din Cluj este pregătită să te ajute. Dacă te confrunți cu o situație similară și ai nevoie de asistență juridică, programeaza-te la o intalnire cu unul dintre avocatii nostri acum!

Terec Ionuț

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2019

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://stegaroiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/stegaroiu_avocat_cluj_home.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;} Call Now Button