Executarea obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile copilului

Obligația de întreținere este una dintre cele mai importante obligaţii care alcătuiesc, în totalitatea lor, autoritatea părintească, ea având ca finalitate asigurarea mijloacelor necesare traiului, educării, învățăturii și pregătirii profesionale a copilului.

Potrivit Codului civil, obligația de întreținere incumbă în egală măsură ambilor părinți, iar în caz de divorț trebuie stabilită pentru ambii părinți, indiferent de locuința minorului ulterior separării părinților. În acest sens, potrivit art. 499 alin. (1) Cod civil: ”Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.”, iar conform art. 402 alin. 1 Cod civil: „Instanţa de tutelă, prin hotărârea de divorţ, stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

În ceea ce privește modalitatea de executare a întreținerii, obligația de întreținere se poate executa fie în natură, fie prin plata unei pensii de întreținere stabilite în bani.

Stabilirea cuantumului și a modalităților de executare a întreținerii poate fi făcută prin acordul părinților, iar în lipsa înțelegerii dintre părți, asupra obligației de întreținere se va pronunța instanța de tutelă.

stegaroiu avocat cluj blog ad 4

După cum s-a reținut și în doctrină1, indiferent de modalitatea de executare – fie în natură, fie în bani – ”obligația de întreținere presupune asigurarea celor necesare traiului creditorului (locuință, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, etc.), iar în cazul copiilor minori, suportarea cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.”

În ceea ce privește pensia de întreținere, potrivit art. 530 alin. (3) Cod civil, aceasta se poate stabili fie sub forma unei sume fixe, fie într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere.

Referitor la cadența prestațiilor, regula o reprezintă plata pensiei de întreținere prin prestații periodice succesive, cel mai adesea lunare. În acest sens, potrivit art. 533 alin. (1) Cod civil: ”Pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele convenite de părți sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.”

Cu toate acestea, deși mai puțin uzitată în practică această variantă, există posibilitatea executării obligației de întreținere prin plata anticipată a unei sume globale. În acest sens sunt prevederile art. 533 alin.(3) Cod civil, potrivit cărora părinții pot conveni sau, dacă există motive temeinice, instanța de tutelă poate hotărî ca întreținerea să fie achitată prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreținere ale copilului pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea, în măsura în care părintele care datorează întreținerea are mijloacele necesare acoperirii acestei obligații.

Cu titlu exemplificativ, noi apreciem că această variantă ar fi utilă atunci când părintele obligat să plătească întreținerea intenționează să plece din țară și să-și stabilească domiciliul în străinătate (desigur sub condiţia deţinerii de către părintele în cauză a mijloacelor necesare pentru plata sumei globale).

În măsura în care nu există acordul părinților pentru executarea obligației de întreținere prin plata unei sume globale anticipate, aceasta poate fi stabilită și de către instanța de tutelă, sub condiția existenței unor motive temeinice în acest sens. Instanța de tutelă va analiza în fiecare caz concret îndeplinirea acestei condiții. Cu titlu exemplificativ, au fost reținute în practică2 ca reprezentând motive temeinice: ”Prin motive temeinice s-ar înţelege împrejurarea în care, din diverse cauze, nevoile de întreţinere ale minorului la o anumită dată ar excede nevoilor aferente restului perioadei de timp, pentru care se datorează întreţinerea.”

1Mugurel Marius Oprescu, Marius Șcheaua, Mihaela Adriana Oprescu – Noul Cod civil comentat și adnotat, Despre familie art. 258-354, Ed. Rosetti, Ediția 2015, Comentariu art. 530, p. 485

2Decizia Civilă nr. 1394/2012 – Tribunalul Gorj.

cristinasuciu
avocat senior Cristina Suciu
Suciu Cristina

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2014. 2016 – prezent: avocat la STEGAROIU şi asociatii SCA. Date personale de contact e-mail: cristinacosmeanu@stegaroiu.ro tel: +40 728 232 357

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://stegaroiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/stegaroiu_avocat_cluj_home.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;} Call Now Button