Câteva considerații cu privire la certificate situație de urgență (CSU) și diferențe în funcție de tipul CSU

stegaroiu csu covid 19

I. Tipurile de certificate

1. Certificatul tip 1 (albastru) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate

2. Certificat tip 2 (galben) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

II. Probleme și observații

O primă observație comună celor două tipuri de certificate este aceea că ele nu trebuie solicitate decât de către cei care sunt în drept să beneficieze de anumite facilități legale condiționate de prezentarea acestui certificat. In acest sens art. 1 alin (2) Ordin 791/2020 definește solicitantul, operatorul economic, ca fiind persoana îndrituită legal, în înțelesul atribuit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.

a. CSU tip 1 (albastru)

 • certificatul tip 1 se eliberează în cazul întreruperii totale sau parțiale a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate. Astfel suntem în prezența unei duble condiții, pe de o parte, o interupere totală sau parțială a activității, iar pe de altă parte întreruperea sa fie consecința unei decizii a autorității publice competente. In acest sens sunt relevante prevederile Ordonanțelor 1/2020, 2/2020 și 3/2020 militare și eventuale alte prevederi care pot fi calificate ca fiind de natură a conduce direct la întreruperea totală sau parțială a activității unui operator economic.
 • O problemă care se va ridica în practică este aceea a întreruperii (totale sau parțiale) a unor activități ca urmare a reducerii numărului de clienți, astfel încât continuarea activității nu se mai justifică din punct de vedere economic, nu mai este profitabilă. Deși și această situație poate fi calificată ca o urmare a unor decizii emise de autoritățile publice competente, respectiv spre exemplu a măsurii prevăzute la art. 1 Ordonanța 3/2020 militara (interzicerea circulației tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu excepțiile prevăzute expres) probabil că în practică interpretarea va fi una restrictivă, a unui raport direct între norma expresă și suspendarea activității, respectiv se va considera că la eliberarea CSU tip 1 sunt îndreptățiți operatorii față de activitatea cărora autoritățile competente au dispus suspendarea activității economice (exemplu cazul magazinelor din centrele comerciale altele decât cele exceptate)
 • în cazul în care un operator economic desfășoară mai multe activități și doar una dintre ele este suspendată, considerăm că se poate aprecia că situația se încadrează la întreruperea parțială a activității. Argumentele ar consta în definiția solicitantului dată de art.1 Ordin 791/2020 și art. 4 Ordin 791/2020 (un singur certificat pentru solicitant) care conduc la concluzia că se are în vedere activitatea economică a solicitantului, în întregul ei.

b. CSU tip 2 (galben)

 • textul normativ vorbește de încasări. Opinăm că față de formulare și prin raportare la o interpretare gramaticală, se vor avea în vedere încasările efective ale lunilor ianuarie 2020, februarie 2020 și respectiv martie 2020, indiferent de facturi și de momentul emiterii lor. De asemenea opinăm că vor trebui avute în vedere încasările efective deci și TVA.
 • condiția ca în luna martie 2020 încasările să fie cu 25% mai mici decât media încasărilor lunilor ianuarie și februarie 2020 are în vedere toate încasările operatorului economic. Acest aspect devine relevant atunci când operatorul economic are activități în diferite domenii, unele mai afectate și altele mai puțin afectate de către pandemie și de limitările date de măsurile luate în timpul stării de urgență. Chiar dacă o activitate distinctă a operatorului este grav afectată și nu generează deloc sau foarte puține încasări, e posibil ca în cazul unor activități multiple, operatorul să nu se încadreze în cerințele ce condiționează acordarea CSU tip 2
 • o problemă practică este aceea că se face referire la încasările lunii martie 2020 ori la prezentul moment (și la cel al publicării Ordinului 791/2020) luna martie nu a trecut. Probabil că, din punct de vedere practic, acesta chestiune nu va ridica probleme deosebite, atâta vreme cât platforma informatică, cel mai probabil, nu va fi operațională până în luna aprilie 2020
 • o altă problemă este aceea că nu este reglementată situația în ipoteza în care starea de urgență se va prelungi. Luna martie 2020 nu a fost integral afectată de pandemie și este posibil ca efectele în luna aprilie să fie mult mai ample decât în luna martie. Posibil ca acestă chestiune să capete o soluție la nivel normativ în ipoteza prelungirii stării de urgență
stegaroiu avocat cluj blog ad 4

III. Diferențe de facilități, Certificatul de tip 1 și cel de tip 2, prin raportare la prevederile Ordonanței 29 și 30 din 2020.

a. Ordonanța 29/2020

Art X din Ordonanța 29/2020 în forma actuala se aplica doar celor care dețin certificat stare urgenta tip 1 (albastru)

Principalele facilități

 • amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.
 • prezumție incidentă în materia forței majore
 • nu se datorează penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii pe durata stării de urgență. (nu este neapărat acoperita situația dobânzii legale care nu este exceptata dacă interpretam strict gramatical ci doar penalitățile contractuale)

b. Ordonanța 30/2020

 1. art. XI Ordonanța 30/2020 în forma s-a actuală (Observație – la ora actuala se discuta modificarea Ordonanței care ar putea conduce la egalitatea de tratament al posesorilor de certificat albastru cu posesorii de certificat galben)

Facilitatea:

 • pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (șomajul tehnic în limbaj comun), îndemnizațiilede care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020
 • pentru certificatul tip 1 (albastru) – pentru toți angajații în șomaj tehnic
 • pentru certificatul tip 2 (galben) – pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență

Observăm deci că raportat la forma actuala a Ordonanței 30/2020 nu prevede expres necesitatea certificatului de stare de urgenta ca și condiție a acordării facilității (facilitatea se acordă în baza unei declarații pe proprie răspundere), dar cazul de acordare coincide cu cel pentru care se acorda certificatul galben .

Probabil (apare ca previzibila) va urma o modificare a textului Ordonanței și se va solicita prezentarea certificatului de tip 2 pentru a beneficia de facilitate (modificare care ar reprezenta o armonizare a celor doua acte normative în caz contrar neavând sens solicitarea certificatului tip 2)

In concluzie, prin raportare la prevederile actuale ale Ordonanței 29/2020 și ale Ordonanței 30/2020, reglementarea certificatului de tip 2 (galben) nu are utilitate practică, deoarece facilitățile de care ar beneficia posesorii de CSU tip 2 nu sunt condiționate (încă) de prezentarea acestui certificat.

Cluj-Napoca, 27.03.2020

Stegăroiu și Asociații SCA

calinstegaroiu 1
avocat partener fondator Călin V. Stegăroiu

Călin V. Stegăroiu

Avocat fondator, partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu o experienţă deosebită în reprezentarea în litigiile din domeniile contenciosului administrativ şi administrativ fiscal, legislaţie specială, dreptul construcţiilor, litigii cu profesionişti, drept societar şi insolvenţă, având şi beneficiul formării profesionale în domenii conexe (practician în insolvenţă din anul 2005), dreptul de proprietate, răspunderea civilă. Călin Stegăroiu asigura de asemenea consultanţă clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora. Date personale de contact e-mail: calin@stegaroiu.ro tel: +40 723 193 991

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://stegaroiu.ro/wp-content/uploads/2021/03/stegaroiu_avocat_cluj_home.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;} Call Now Button