Servicii profesionale

STEGĂROIU și asociați - Societate Civilă de Avocați, este formată din avocați cu experiență profesională, atat în domeniul litigiilor, cat și în cel al consultanței de afaceri.

Experiența acumulată (în sutele de litigii în care asigurăm anual reprezentarea), cât și bazele logistice constituite, reprezintă premisa unei activități în echipă menită să trateze cu responsabilitate și profesionalism problemele juridice ale clienților noștri, găsind cele mai bune soluții juridice, adaptate necesităților individuale ale clientului, chiar și în domeniile ce necesită o specializare înaltă și cunoștințe din domenii specifice, precum și în problemele ce presupun alocarea unui volum însemnat de muncă.

Reprezentarea este asigurată preponderent în litigii și consultanța din domeniile dreptului civil, contenciosului administrativ, dreptului afacerilor și societar, dreptului muncii, dreptului de proprietate, dreptului familiei, precum și în alte domenii și subdomenii ale dreptului.

Interesul membrilor societății și activitatea lor vizează atât domeniile și subdomeniile de drept clasice dar și noile problematici și subdomenii ale dreptului create în contextul societății moderne și în cadrul unei legislații în permanentă schimbare.

Limbile vorbite in cadrul societății sunt: româna, engleza, franceza și italiana.

Serviciile profesionale sunt furnizate ca un efort colectiv al echipei, iar în stabilirea onorariilor STEGAROIU si asociatii promoveaza, in acord cu criteriile prevăzute în legea avocaturii, principiul stabilirii costului corect al serviciului furnizat în funcție de parametri care definesc serviciul prestat. Tipul de onorariu este de asemenea stabilit de comun acord cu clientul în funcție și în acord cu interesul clientului și caracteristicile servicului furnizat (onorariu fix, forfetar, orar, de succes, etc.)