STEGĂROIU și asociați Societate Civilă de Avocați

O echipă dinamică, consolidată în timp, formată din profesioniști cu experiență în litigii și consultanță, pregătită pentru a găsi soluția juridică optimă, adaptată necesității clienților noștri.

Pe baza experienței acumulate, cu imaginație și dăruire, suntem mândri să oferim servicii avocațiale personalizate, adaptate condițiilor actuale, în continuarea unei tradiții începute în anul 1937 de către prof. dr. av. Costantin C. Stegăroiu și ulterior prof. dr. av. Dan C. Stegăroiu, care au profesat cu demnitate și mândrie avocatura, bucurându-se de un real prestigiu, transmitându-ne o tradiție profesională purtată peste generații până în prezent.

Dăruirea și implicarea individuală a fiecărui membru al echipei noastre creează valoarea serviciilor noastre. Exigenți cu noi înșine asigurăm respectarea valorilor asumate - confidențialitatea, calitatea, tenacitatea, creativitatea - în găsirea celei mai bune soluții oricăror provocări juridice.

Credem că profesia de avocat este o profesie nobilă și că trebuie practicată ca atare pentru a nu fi deturnată de la rolul ei social, credem că lucrul cel mai de preț în relația dintre avocat și client este încrederea reciprocă și confidențialitatea, iar avocatul urmează să își desfășoare activitatea numai cu respectarea strictă a deontologiei profesionale, a legii și strict în interesul clientului.

Am format o echipă unită ai căror membri au idealuri comune, pentru a dezvolta relații durabile în timp cu clienții, bazate pe încredere reciprocă și onestitate, urmărind dezvoltarea societății noastre împreună cu dezvoltarea clienților săi.